ALTILAR kalite yönetimi, tüm iş süreçlerinde kalite bilincinin yaratılması temeline dayanır. Kalite yönetim sistemimiz, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar, çevre ve toplumdan oluşan paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin en etkin ve doğru şekilde karşılanmasını sağlamak üzere yapılandırıldı. Önleyicilik yaklaşımına dayalı “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi”, sofralarımıza ulaşan Altılar markalı her ürünün gönül rahatlığı ve güvenle tüketilmesini sağlamayı hedefliyor. Bu yaklaşım, müşterilerimizin en temel beklentisi olan güvenli gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirildi ve diğer yönetim yaklaşımlarımız gibi sürekli iyileştiriliyor.

Temel gıda üreticisi olmanın bize yüklediğine inandığımız en önemli sorumluluk, ülkemizin beslenme kalitesinin, dolayısıyla yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlamaktır.

Altılar üretim faaliyetlerini gerçekleştirme ve iyileştirme sürecinde güvene dayalı işbirliklerinin de desteğini alıyor. Üniversiteler, araştırma kuruluşları, kamu kurumları ve tedarikçilerimizle yürüttüğümüz ortak çalışmalar tüm taraflar için değer yaratma potansiyelimizi daha da geliştiriyor.