Altılar, başta tüketicileri olmak üzere tüm paydaşları nezdinde değer yaratmayı ilke edinen bir pazarlama yönetimi çerçevesinde (değer odaklı pazarlama), iş yapış biçimlerini uzun dönemli olarak belirliyor. “Altılar” markasının sürdürülebilir büyümesini tüm paydaşlarının yaşam kalitelerini artırmak hedefiyle yönetmektir.

Altılar bütünleşik değer yönetimi çerçevesinde bilim ve araştırmaya özel bir önem veriyor. Bu bağlamda üniversiteler ve bilim kurullarıyla işbirliğine giderek “sürdürülebilir büyüme” için gerekli yenilikleri yakından izliyor, bünyesine katmak üzere adımlar atıyoruz. Tüm paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini en yüksek seviyede karşılamak ve yaşam kalitelerini artırmak, Altılar'ın yenilikçilik anlayışının en büyük hedefi.